Wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze dla budownictwa ogólnego i przemysłowego w zakresie :

- Instalacji wodnych, ściekowych, gazowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, oddymiających, grzewczych, odzysku ciepła, sprężonego powietrza, przeciwpożarowych wodnych hydrantowych i tryskaczowych, olejowych, chłodniczych.

- Urządzeń kotłowni, węzłów cieplnych, wentylatorni, klimatyzatorni, węzłów wody lodowej, hydroforni, przepompowni, przydomowych oczyszczalni ścieków, sprężarkowni, stacji redukcyjnych wodnych, parowych, gazowych.

- Sieci zewnętrznych wodociągowych, przeciwpożarowych, kanalizacyjnych ściekowych, drenażowych, gazowych, cieplnych wodnych i parowych.

- Ponadto wykonujemy kosztorysy, opinie techniczne, udzielamy konsultacji.

- Projekty wykonujemy na bezpośrednie zlecenia inwestorów, uzyskiwane w trybie procedury przetargowej lub jako podwykonawcy biur architektoncznych i ogólno budowlanych. W przypadku samodzielnego zlecenia, przejmujemy wykonanie wszystkich czynności prawnych od uzyskania informacji o terenie, do pozwolenia na budowę.