BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWY ZIM MIKOŁÓW
Projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych ,kotłowni gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącza wody i gazu, 2002 r

FABRYKA HUF POLSKA, TYCHY U. STREFOWA
Projekt instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i uzbrojenia terenu, 2002 r

FABRYKA MANULI POLSKA, TYCHY UL. SERDECZNA 42, DOBUDOWA MAGAZYNU
Projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych grzewczych, wentylacyjnych i uzbrojenia terenu, 2002 r

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA SKOK
W JAWORZNIE UL. GWARKÓW 4
Projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i uzbrojenia terenu, 2002 r.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W ORNONTOWICACH
Projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych grzewczych, wentylacyjnych i uzbrojenia terenu, 2002 r

SZPITAL IM. PROF. E. MICHAŁOWSKIEGO W KATOWICACH
Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania, 2002 r

KSSE TYCHY , UL. FABRYCZNA 2
Projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych ,grzewczych i wentylacyjnych, 2001 r

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE ŚLĄSKIM
Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania, 2001 r

KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA, TYCHY UL. FABRYCZNA 2
Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej przeciwpożarowej i kanalizacji deszczowej z oczyszczalnią ścieków, 2001 r

FABRYKA "SEST-LUVE" POLSKA, GLIWICE KSSE, UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO
Projekt wodnego ogrzewania promiennikowego, wentylacji mechanicznej, wodnej, instalacji przeciwpożarowej, sprężonego powietrza, kotłowni gazowej, uzbrojenia terenu, 2001 r

DOM HANDLOWY "AZET", TYCHY, UL. GROTA-ROWECKIEGO
Projekt klimatyzacji sal sprzedaży, 2001 r

OSIEDLE MIESZKANIOWE "WERONIKA", TYCHY, UL. SIKORSKIEGO
Projekt instalacji sanitarnych, grzewczych i wentylacyjnych, 2001 r

FABRYKA "MANULI AUTO POLSKA", TYCHY, UL. SERDECZNA 42
Projekt wentylacji oddymiającej, instalacji przeciwpożarowej, sprężonego powietrza, 2000 r

PROSPER BANK, TYCHY, UL. PRZEMYSŁOWA 47
Projekt klimatyzacji sali operacyjnej, 2000 r

ELEKTROCIEPŁOWNIA TYCHY , UL. PRZEMYSŁOWA 47
Projekt wentylacji mechanicznej pomieszczeń wymiennikowni i pompowni przeciwpożarowej
2000 r

ELEKTROCIEPŁOWNIA TYCHY , UL. PRZEMYSŁOWA 47
Projekt klimatyzacji pomieszczeń ISO, 2000 r

TADEUSZ MOLIS, RESTAURACJA "NIETOPERZ" ,JAWORZNO , UL. MICKIEWICZA
Opinia techniczna: " Przyczyny nieprawidłowego działania klimatyzacji", 2000 r

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TYCHACH, UL. WEJCHERTÓW 20
Projekt klimatyzacji auli, 2000 r

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSKARD", TYCHY UL. DĄBROWSKIEGO 39 - PAWILON HANDLOWO- USŁUGOWY
Projekt wymiany instalacji c.o. z węzłem cieplnym, 2000 r

OSIEDLE DOMKÓW JEDNORODZINNYCH, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, TYCHY, UL. SKALNA 161
Projekt sieci wodociągowej, 2000 r

SKANSKA POLSKA SP. Z O.O., WARSZAWA UL. CIEPŁA 8 - KAMIENICA PRZY UL. KOŚCIUSZKI 32 W KRAKOWIE
Projekt kotłowni gazowej, ogrzewania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacji
wod-kan. i gazowej , 2000 R

HUTA FLORIAN ŚWIĘTOCHŁOWICE - HALA "FLORPROFILE"
Projekt wodociągu , kanalizacji sanitarnej , deszczowej, instalacji wod-kan.i wentylacji mechanicznej
1999 r

BUDYNEK BIUROWY , TYCHY UL. GROTA ROWECKIEGO 42-44
Projekt instalacji wod.-kan. c.o. wentylacji mechanicznej wymiennikowni O,6 MW
, drenażu głębokiego z przepompownią, 1999 r

BUDYNEK BIUROWY , BYTOM UL. SKRAJNA 14
Projekt kotłowni olejowej, 1999 r

ELEKTROCIEPŁOWNIA TYCHY
Projekt klimatyzacji sal narad i komputerowni , 1999 r

ZAKŁAD PRODUKCYJNY " LIBET 2000 " W ŻORACH
Projekt instalacji sanitarnych, p-poż., sprężonego powietrza, wentylacji , ogrzewania , kotłowni olejowo-gazowej o,68 MW
1999 r

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH "RONDO-2", W TYCHACH
Projekt instalacji sanitarnych i uzbrojenia terenu, 1999r

OSIEDLE "WERONIKA" W TYCHACH
Obliczenia efektów cieplnych poprawy izolacyjności budynków,1998r

BANK SPÓŁDZIELCZY, TYCHY UL. DAMROTA 41
Opinia techniczna na temat warunków zmiany niekorzystnego mikroklimatu pomieszczeń, 1998r

ELEKTROWNIA "ŁAZISKA" W ŁAZISKACH
Projekt wentylacji w wykonaniu przeciw wybuchowym magazynów gazów technicznych, co2, acetylenu,
wodoru, propan-butanu, z systemem pomiaru i sygnalizacji stężenia gazów,1998r

CENTRUM DYSTRYBUCYJNO-USŁUGOWE "SERVIPOL" S.A. TYCHY, UL FABRYCZNA
Projekt kotłowni olejowej 0.5 MW, instalacji wod-kan , c.o. wentylacji, odciągów miejscowych,
sprężonego powietrza, uzbrojenia terenu wod-kan, p.poż ,1998r

BUDYNKI PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 86, 88, 92, 94, 98,100, W CZECHOWICACH
Projekt wymiany instalacji c.o. z węzłem cieplnym, 1998r

OSIEDLE "WERONIKA" TYCHY
Projekt wymiany instalacji gazu w budynkach wielorodzinnych przy ul, Dymarek 22-24-26, 28 32, 36, 38,
A. Krajowej 95, 97-99, Hutniczej 37-43, 48, 50 , Wieniawskiego 87, 1998r

ELEKTROCIEPŁOWNIA TYCHY
Projekt wentylacji mechanicznej szatni ,natrysków i zaplecza warsztatowego z węzłem cieplnym
Praca wentylacji sterowana komputerem z programatorem dziennym i tygodniowym ,1998r

KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. BARBARY W CZECHOWICACH
Projekt kotłowni gazowej, ogrzewania podłogowego i termowentylacji z odzyskiem ciepła,
z zdalnym sterowaniem przy pomocy komputera i pilota ,1997-98r

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ŻORACH
Projekt instalacji wod.-kan., c.o., termowentylacji z odzyskiem ciepła,
wymiennikowni i kotłowni gazowej c.c.w. , monitoring komputerowy pomiaru zużycia wszystkich mediów,1997r

DOM TOWAROWY "AZET" W TYCHACH
Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wymiennikowni ciepła z programowalną temperaturą sal sprzedaży,1997r

OTOR- SILESIA, TYCHY- CZUŁÓW , HALA PRODUKCJI OPAKOWAŃ
Projekt instalacji parowej centralnego ogrzewania , węzła cieplnego , wentylacji mechanicznej , 1997r

OSIEDLE IM. NORWIDA , MIKOŁÓW
Projekt wymiany instalacji c.o.,1997r

OSIEDLE MIESZKANIOWE "WERONIKA", TYCHY
Projekt wymiany instalacji gazu

AKUMULATORNIA P.S.A. KWK "PIAST"
Projekt instalacji mechanicznej przeciwwybuchowej,1996r

ZESPÓŁ GARAŻY PODZIEMNYCH Z NADBUDOWĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ, TYCHY, UL. ORZESZKOWEJ
Projekty wentylacji garaży podziemnych z odciągami spalin i systemem zabezpieczającym przed przekraczaniem dopuszczalnego stężenia tlenku węgla, instalacji wod-kan, c.o.,1996r

TEATR ROZRYWKI, CHORZÓW
Projekty wentylacji i klimatyzacji instalacji p-poż. tryskaczowej, ogrzewania wod-kan i c.c.w., odwodnienia terenu,1996r

PŁUCZKA MECHANICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, KWK "PIAST", BIERUŃ
Projekt modernizacji sprężarkowni systemu automatyki cieczy ciężkich. Dokumentacja odbiorowa UDT sprężarkowni, 1996r

SZYB HOŁDUNÓW, KWK "ZIEMOWIT", LĘDZINY
Projekt awaryjnego zasilania w wodę dla celów p-poż, rury PE, 1996r

DOM WCZASOWY "PIOWRA" , SZCZYRK UL. UZDROWISKOWA 50
Projekt kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania., 1996r

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, TYCHY
Projekt kotłowni gazowej, 0,4 MW, 1996r

BUDYNKI PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 210-214, 218-220, W TYCHACH
Projekt wymiany instalacji c.o., 1996r

OSIEDLE "URSZULA", TYCHY UL. USTRONNA 1-3,14-18,
UL. ZAWADZKIEGO 31-33, 94-104, 106-114
Projekt wymiany instalacji c.o., 1996r

BANK ŚLĄSKI, RUDA ŚLĄSKA UL. NIEDURNEGO 54
Projekty klimatyzacji, wymiennikowni parowo-wodnej, przepompowni, instalacji wod-kan, c.o., sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, parowej wysokoprężnej, odwodnienia dachu-system pluvia, 1996r

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5, MIKOŁÓW
Projekt kotłowni gazowej dla ogrzewania i c.c.w., 0,6 MW, instalacji wod-kan, c.o., 1996r

SZPITAL MIEJSKI, MIKOŁÓW UL. WARYŃSKIEGO
Projekty kotłowni grzewczo-technologicznej, parowo-wodnej, gazowo-olejowej , 1,0 MW, siec cieplnych
preizolowanych, system BRUGG, stacji redukcyjno-pomiarowej gazu, instalacji wod-kan, c.o., 1991996r

OSIEDLE MIESZKANIOWE W ŁAZISKACH UL. MICKIEWICZA 1,2,3,4,5,7 i 12
Projekty instalacji centralnego ogrzewania , 1996

BUDYNEK BIZNESOWY, WARSZAWA UL. BAJOŃSKA 7
Projekty instalacji wod-kan, ogrzewania podłogowego wodnego, wentylacji mechanicznej centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej zdalnie sterowanej poprzez linię telefoniczną i modem, 1995 r

BUDYNEK WOJ. INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA, BIELSKO-BIAŁA
Opinia techniczna, "Przyczyny niesprawności wentylacji mechanicznej", 1995 r

BUDYNEK ZESPOŁU HOTELOWEGO, TYCHY UL. OŚWIĘCIMSKA
Projekt instalacji wod-kan, gazu i c.o. ,1995r

WULKANIZATORNIA GR, KWK "ZIEMOWIT", LĘDZINY
Projekt wentylacji mechanicznej, przeciwwybuchowej z odciągami miejscowymi, 1995 r

SPAWALNIA MDR, KWK "ZIEMOWIT", LĘDZINY
Projekt wentylacji mechanicznej z odciągami miejscowymi NEDERMAN, 1995 r

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH "LYS FUSION-POLAND", ISTEBNA
Projekty sieci wodociągowej ze studnią głębinową, kanalizacji , instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, p.-poż, sprężonego powietrza, wody chłodniczej, termo-wentylacji i chłodni wentylatorowej, 1995 r

HALA TANKÓW, BROWAR TYCHY
Projekt wentylacji z systemem zabezpieczającym przed przekroczeniem dopuszczalnego stężenia CO2, ogrzewania i wymiennikowni parowo-wodnej, 1994 r

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10, TYCHY
Projekt wymienników ciepła c.o. i c.c.w. 0,8 MW, 1994 r

PŁYWALNIA MIEJSKA, TYCHY, UL. EDUKACJI
Projekt sieci gazu i stacji redukcyjno-pomiarowej, 1994 r

WOJSKOWY DOM WCZASOWY "BESKID", USTROŃ
Projekt kotłowni gazowej 0,5 MW i stacji redukacyjno-pomiarowej gazu

SĄD WOJEWÓDZKI, KATOWICE AL. GÓRNOŚLĄSKA
Projekt wentylacji mechanicznej sal rozpraw, 1994 r

HALA SPORTOWA W BIERUNIU
Kubatura sali 20 000m3, widownia na 500 miejsc
Projekt ogrzewania, termowentylacji, kotłowni gazowej, instalacji wod-kan, c.c.w., sieci zewnętrznych,
1993 r

SĄD REJONOWY W TYCHACH
Projekt techniczny wentylacji mechanicznej sal rozpraw, 1993 r

ZSSiE "POLAM", KOSTUCHNA
Projekt stacji wymienników ciepła - wymienniki płytowe, 2×1,8 MW, 1993 r